Poza pracą w komisjach pełnie funkcję zastępcy przewodniczącego w Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych. W ramach tego obszaru zagadnień przynależę również do Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej.

Przynależność do zespołów parlamentarnych: