Moje dotychczasowe doświadczenie - dekada pracy na rzecz samorządu, naturalnie skierowała mój zapał na rzecz dobrych zmian, właśnie w obszarze funkcjonowania wspólnot lokalnych i regionalnych w ramach  Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Do zakresu działania Komisji należą sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego, zarządu mieniem komunalnym, gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju regionów i społeczności lokalnych; do zakresu działania Komisji należy także rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa.