Miliony dla mieszkańców.

Ogromne dofinansowania do samorządowych inwestycji

 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi, obiekty oświatowe – takie wielomilionowe inwestycje prowadzą aktualnie samorządy z naszego subregionu. Są one możliwe dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z rządowych programów strategicznych.

 

Miliony na potrzeby mieszkańców

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W drugim pilotażowym naborze wniosków w ramach programu Polski Ład wysokość dofinansowania zależała od obszaru inwestycji i wynosiła od 80 proc. do 95 procent. Wnioski można było składać
w 36 obszarach inwestycyjnych. Dofinansowanie dla samorządów było przyznawane z budżetu państwa. W powiecie tureckim kwota pozyskanych środków to blisko 100 mln zł, samorządy powiatu kolskiego otrzymały 97 mln zł, w powiecie słupeckim kwota ta to 83 mln zł, zaś największym beneficjentem były samorządy powiatu konińskiego, do których łącznie trafiła kwota 156 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę infrastruktury sportowej, a także budowę dróg i obiektów użyteczności publicznej.

 

 - Subregion koniński otrzymał ponad 400 mln zł. To ogromne pieniądze, które będą przeznaczone głównie na infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną, drogową, obiekty oświatowe i użyteczności publicznej na naszym terenie. Wszystko zgodnie z tym, o co wnioskowały samorządy - podkreśla minister Ryszard Bartosik

 

Z myślą o terenach wiejskich

Trzecia edycja Rządowego Program Inwestycji Strategicznych była skierowana do gmin
i powiatów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Wykluczenie tych terenów było widoczne gołym okiem. Dzięki pozyskanym środkom samorządy będą mogły realizować inwestycje takie jak modernizacje infrastruktury drogowej. W ramach tego programu powiat turecki otrzymał na inwestycje 8,5 mln zł. Do samorządów w całej Polsce trafiło ponad 4 mld zł, w tym ponad 440 mln zł do województwa wielkopolskiego. W ramach tego programu, gminy popegeerowskie z subregionu konińskiego otrzymały łącznie ponad 60 mln zł. Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców, co gwarantuje zrównoważony rozwój całego kraju.

 

Oświata wśród priorytetów

Inwestycje oświatowe znalazły się wysoko na liście priorytetów. Rozbudowa bazy, z której korzystać mogą uczniowie jest możliwa dzięki dofinansowaniom ze środków rządowych. Szczególnie wyraźnie widać to w powiecie tureckim, gdzie trwa budowa sali gimnastycznej wraz z towarzysząca infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego. Samorząd powiatu tureckiego otrzymał na ten cel dofinansowanie z programu Sportowa Polska, a łączna wartość projektu to 10 mln zł.
W Dziadowicach, na terenie gminy Malanów dzięki wsparciu środków rządowych powstaje sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym. Podobna inwestycja prowadzona jest przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piekarach (gm. Dobra).