– Dzięki tej inicjatywie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wkracza do miast. Za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będziemy mogli uczestniczyć w tym ważnym dla mieszkańców przedsięwzięciu. Będziemy mogli także wspierać tych, którzy aktywnie wpływają na rozwój przyrody – powiedział wiceminister Ryszard Bartosik podczas otwarcia konferencji szkoleniowej, kierowanej do przedstawicieli stowarzyszeń rodzinnych ogrodów działkowych (ROD).

10 maja 2022 r. prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska, oraz prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przemysław Ligenza, podpisali porozumienie o współpracy. Dzięki niemu stowarzyszenia rodzinnych ogrodów działkowych będą mogły korzystać z funduszy europejskich. W ramach programu grantowego, ROD będą mogły ubiegać się o wsparcie – wynoszące od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a pula przeznaczonych na ten cel środków to 50 mln zł.

W realizację projektu zaangażowane są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Uczestnicy konferencji szkoleniowej, która odbyła się 19 maja 2022 r., uzyskali kompletną wiedzę na temat konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który rozpocznie się 30 maja 2022 r.

W konferencji udział wzięli: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk, prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki oraz przedstawiciele ROD.