W ostatnim czasie Sejm przyjął program Tarczy Antykryzysowej. Wszelkie zasoby polskiego państwa skierowane są w tej chwili na jej uruchomienie. To ogromna pomoc dla polskiej gospodarki i warte miliardy wsparcie dla przedsiębiorców.

Tarcza antykryzysowa to ponad 212 mld zł rządowego wsparcia na ochronę miejsc pracy
i gospodarki.
Program obejmuje pięć podstawowych filarów takich jak:
- bezpieczeństwo pracowników, które ma na celu ochronę zatrudnienia pracowników i ich wynagrodzenia oraz ograniczenie strat w przypadku samozatrudnienia czy umowy zlecenia;

- finansowanie przedsiębiorstw, poprzez gwarancje kredytowe czy finansowanie leasingu dla firm transportowych;

- ochronę zdrowia, czyli dodatkowe 7,5 mld zł m.in. na szpitale zakaźne i aparaturę medyczną;

- wzmocnienie systemu finansowego i ochrona depozytów, lokat oraz płatności

- program inwestycji publicznych, który zakłada utworzenie specjalnego funduszu na rzecz modernizacji szpitali, szkół, a nawet dróg samorządowych.

Konkretne działania w ramach tarczy antykryzysowej to m.in. : zwolnienie ze składek ZUS na 3 mies. (marzec–maj) dla mikrofirm, które na dzień 29.02.2020 r. zatrudniały do
9 osób, świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Na rzecz walki z koronawirusem i wsparcie służby zdrowia zostanie przeznaczone co najmniej 7,5 mld złotych. Dzięki czemu możliwa będzie pomoc dla szpitali zakaźnych, a jednostki otrzymają niezbędny sprzęt ochronny i dodatkową aparaturę medyczną.

Tarcza antykryzysowa to również ułatwienia w systemie podatkowym i rozliczeniach.
W związku z negatywnymi konsekwencjami COVID-19, podatnicy CIT i PIT mają możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.
Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Podczas ostatnich obrad Sejmu tarcza antykryzysowa została rozszerzona o dodatkowe rozwiązania. Nowe propozycje przewidują wprowadzenie "wakacji składowych" dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zasiłki dla rolników, szczególnie tych objętych kwarantanną. Na czas przymusowej izolacji będą otrzymywać świadczenia w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia tj. około 1300 złotych brutto. Nowa tarcza antykryzysowa zakłada również zwiększenie dostępności pożyczek dla przedsiębiorstw. Dodatkowo wydłużeniu ulegnie świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów o dzieło i zlecenie.

Warto zaznaczyć, że tarcza antykryzysowa jest to największa skala pomocy w historii współczesnej Polski. Szacowana wartość projektu to co najmniej 10 % PKB. Polska jest jednocześnie jednym z pierwszych państw na świecie, które proponuje tak kompleksową pomoc dla gospodarki.

Poseł na Sejm RP,

Ryszard Bartosik