19 czerwca w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście, w tym m.in. Starosta Turecki – Dariusz Kałużny, Burmistrz Miasta Turku – Romuald Antosik, Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej – Marek Sawicki, oraz Poseł na Sejm RP – Ryszard Bartosik.

W tym roku średnia ocen w całym Liceum wyniosła: 4,21, a 120 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.
Najlepszym wynikiem może pochwalić się klasa I D ze średnią – 4,95. Natomiast najlepszą uczennicą okazała się Oliwia Witczak z klasy I C, z wynikiem 5,76, która otrzymała stypendium Premiera. 

Podczas uroczystości przyznano również nagrody. Poseł Ryszard Bartosik nagrodził laureata i finalistę olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” - Piotra Wojtkowiaka.