Dnia 25 stycznia 2019 r. Poseł Ryszard Bartosik był obecny na Gali Powiatu Konińskiego, gdzie już od dwudziestu lat przyznawane są nagrody za działalność na rzecz rozwoju Powiatu Konińskiego.
Samorząd powiatu konińskiego wyróżnił siedmioro laureatów za najlepsze inicjatywy oraz samorządowe praktyki w 2018 r.