W czwartek, 23 marca 2017 roku poseł Ryszard Bartosik wziął udział w podpisaniu uzgodnienia - przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita - Programu inwestycji dla zadania pod nazwą: Rozbudowa drogi krajowej numer 72 w miejscowości Turek.

 

Szacunkowy, łączny koszt zadania wynosi 8 mln 400 tys. zł, wyasygnowanych z budżetu państwa. Zadanie zostało ujęte w Planie działań na sieci drogowej, a okres jego realizacji przypada na lata 2017-2019. 

W jego ramach zostanie ponadto ułożona nowa warstwa bitumiczna, przebudowane będą 2 skrzyżowania oraz wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Inwestycja obejmie również położenie nowych ciągów pieszo-rowerowych i przebudowę obecnych. Przebudowane będą także zatoki autobusowe.

Głównym celem wymienionych wyżej działań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.