Czas na podsumowanie roku 2021 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To był owocny rok, pełen spotkań krajowych i zagranicznych.
🌾 STYCZEŃ:
- Podsumowanie pomocy dla producentów rolnych dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.
- Wideokonferencja z Komisarzem UE ds. Środowiska, Oceanów
i Rybołówstwa Virginijusem Sinkevičiusem.
🌾 LUTY
- Spotkanie z wojewodą Michałam Zielińskim i rozmowy o rolnictwie
w Wielkopolsce.
🌾 MARZEC
- Udział w VI posiedzeniu polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.
- Spotkanie z ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce Andersa H.Eide.Celem.
🌾 KWIECIEŃ
- Spotkanie państw członkowskich organizacji CCAMLR w sprawie wyznaczenia morskich obszarów chronionych na Oceanie Południowym.
- Udział w pracach Rady Ministrów, gdzie podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu „Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030”.
- Spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (GV4+4).
🌾 MAJ
- Wizyta w Ankarze podczas podpisania memorandum o współpracy rolniczej między Polską a Turcją.
- Konferencja"Żywność ekologiczna gwarancją zdrowia i dobrego smaku", zorganizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale.
🌾CZERWIEC
- Spotkanie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Mongolii Dorj Barkhasem.
- Rozmowy w sprawie projektu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.
🌾LIPIEC
- Spotkanie z armatorami statków rybackich w Braniewie.
- Udział w Posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.
🌾 WRZESIEŃ
- Prezentacja działań Rządu w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz pomocy finansowej dla gospodarstw.
🌾PAŹDZIERNIK
- Udział w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
w Luksemburgu.
- Udział w spotkaniu Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (GV4+4) w Budapeszcie.
🌾LISTOPAD
- Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Pszczelarskiego: Tadeuszem Dylonem – prezydentem PZP oraz Stanisławem Bólem – wiceprezydentem PZP, wspólnie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Henrykiem.
- Spotkanie z delegacją Komisji ds. Rolnych i Środowiska Naturalnego Rady Narodowej Republiki Słowackiej.
🌾 GRUDZIEŃ
- Przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju w Warszawie, wspólnie
z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henrykiem Kowalczykiem