23 września przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku odbyła się konferencja prasowa z okazji zakończenia prac nad termomodernizacją obiektu. W konferencji udział brali: Poseł na Sejm RP - Ryszard Bartosik, Starosta Turecki – Dariusz Kałużny oraz Dyrektor SP ZOZ – Krzysztof Sobczak.

Zakres wykonanych prac w turkowskim szpitalu to m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja instalacji grzewczej i elewacji.

Łączna kwota inwestycji to 3 303 464,29 zł, z czego dofinansowanie w ramach NFOŚiGW to 2 328 007 zł. Pozostałe środki pochodzą z Powiatu Tureckiego (953 000 zł) i SP ZOZ w Turku (22 140 zł).