- Projekt ustawy wprowadzający program „Rodzina 500+” ma charakter demograficzny; przy dobrej współpracy z samorządami uda nam się go sprawnie uruchomić, zgodnie z harmonogramem, na początku kwietnia - powiedziała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Elżbieta Rafalska mówiła o korzyściach wynikających z programu.

- Inwestujemy w bardzo opłacalną, o dużej stopie zwrotu, inwestycję w polskie rodziny. (…) Pieniądze, które przekazujemy, zwiększą popyt, napędzą PKB - nawet o 0,5% rocznie. Rodzina to nie czarna dziura, w której znikają publiczne pieniądze, to sprawne przedsiębiorstwo, w którym zainwestowane środki zwracają się z nawiązką dla gospodarki - podkreśliła.

Wiceminister Resortu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk oświadczył, że realizacja programu „Rodzina 500+” odbędzie się z pomocą samorządów.

- Na obsługę wypłat gminy dostaną 350 mln zł. Tydzień od daty publikacji ustawy, do samorządów zaczną już spływać pieniądze - zapowiedział.

Wiceminister Resortu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz oświadczył, że ingerencja w to, na co wydatkowane będą środki z programu „Rodzina 500+” możliwa będzie tylko incydentalnych przypadkach.

- Pracownik socjalny w wyjątkowych sytuacjach może zdecydować o zamianie świadczenia w formie pieniężnej na rzeczowe lub usługowe - opłacić przedszkole czy wykupić żywność - poinformował Wiceminister.

 

Źródło: pis.org.pl