Dziś tj. 29.11.2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Turku podpisano umowę o dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku.


Umowę podpisał Starosta Dariusz Kałużny, Wicewojewoda Aneta Niestrawska i Dyrektor SP ZOZ w Turku w obecności posłów Ryszarda Bartosika i Zbigniewa Hoffmanna, Wicestarosty Władysława Karskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego, Przewodniczącej Komisji Zdrowia Krystyny Szkudlarek-Graczyk oraz Skarbnik Powiatu Tureckiego Teresy Borkowskiej - czyli osób, które pomogły w pozyskaniu dofinansowania.

W ramach dofinansowania zakupione zostaną:

- napędy ortopedyczne dużej i małej mocy do kości drobnych stopy i ręki przeznaczonych do wykonywania zabiegów na Bloku Operacyjnym,

- aparat do znieczuleń,

- sterylizator parowy z wyposażeniem do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wykorzystywanego do zabiegów operacyjnych wykonywanych na bloku operacyjnym,

- wideokolonoskop przeznaczonego do wykonywania badań w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.

Zakup sprzętu medycznego to koszt 531 tysięcy złotych: z czego 400 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a 131 tysięcy złotych to dotacja celowa z budżetu Powiatu Tureckiego.