14 listopada wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska otworzyła pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której skład weszło 31 posłów (20 przedstawicieli PiS, 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji). Nie obyło się bez zmian kadrowych m.in. z uwagi na to, iż część posłów nie otrzymała mandatu na kolejną kadencję. Nowym przewodniczącym Komisji został Robert Telus (PiS), który obejmie stanowisko po Jarosławie Sachajko (PSL-Kukiz15).

Funkcję wiceprzewodniczącego ponownie objął poseł Ryszard Bartosik, który od lat aktywnie angażuje się w prace komisji. Warto zaznaczyć, że wybory odbyły się jednomyślnie.