Informujemy uprzejmie o możliwości uzyskania nieodpłatnej informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz wsparcia merytorycznego w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Zapraszamy do kontaktu z biurem poselskim - w celu umówienia rozmowy. Spotkania będą uzupełnieniem oferowanej przez gminę i powiat darmowej pomocy prawnej.