W piątek 10 maja na ulicy Leśnej w Turku odbyła się konferencja prasowa, zwołana przez posła Ryszarda Bartosika.

Poseł poinformował mieszkańców o uzyskaniu środków na budowę ulicy w wysokości 1.5 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.

„Cieszymy się, że ten wniosek uzyskał pozytywną akceptację pana Wojewody. […] Obiecałem, że będę lobbował, wspierał ten projekt i dziś mały dobre wiadomości. Lista ukazała się wczoraj, miasto Turek otrzyma 1,5 mln złotych.”

Ryszard Bartosik podziękował wszystkim zaangażowanym w projekt, mieszkańcom ulicy Leśnej za ich determinację oraz Radnym Prawa i Sprawiedliwości.
Jak podkreślił „To nasze wspólne zwycięstwo, ale przede wszystkim zwyciężyli mieszkańcy ulicy leśnej, mieszkańcy Turku. Bardzo się z tego cieszymy i obiecujemy dalsze działania. Ponad 200 mln złotych czeka jeszcze na rozdysponowanie .”

Głos zabrali również radni, którzy wyrazili swoje zadowolenie z całego przedsięwzięcia i chęć dalszej pracy dla regionu.