Dnia 1 lutego 2019 r. w lokalu "Barbórka" odbyło się Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego. 

  Gospodarzami spotkania byli starosta powiatu tureckiego - Dariusz Kałużny, przewodniczący Tureckiej Izby Gospodarczej – Marek Sawicki, przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Marek Pańczyk oraz prezes Tureckiego Klubu Ekologicznego – Zdzisław Czapla. 

 Pośród gości znaleźli się między innymi poseł Ryszard Bartosik, poseł Łukasz Szrejber oraz członkowie rady powiatu, przedstawiciele policji, wojska, kościoła, burmistrzowie
i wójtowie powiatu tureckiego, przewodniczący i członkowie rad miast i gmin. Przedstawiciele biznesu oraz instytucji wspierających rolnictwo.

  Podczas wydarzenia wręczono również nagrody dla Człowieka Powiatu, Firmy Roku 2018, Rolnika Roku 2018 oraz Człowieka Zatroskanego o Środowisko 2018. 

źródło: turek.net.pl