W poniedziałek, 28 listopada poseł Ryszard Bartosik, razem z wicestarostą Dariuszem Kałużnym, radnymi powiatu tureckiego i strażakami OSP, złożyli wizytę Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, mł. bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi oraz jego zastępcy, mł. bryg. Arkadiuszowi Przybyle.

 

Spotkanie było między innymi okazją do oficjalnego pogratulowania, zarówno komendantowi Andrzejowi Bartkowiakowi - awansu, jak i brygadierowi Arkadiuszowi Przybyle - powołania na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego. W miłej atmosferze wspomniano również wizytę Pana Komendanta w naszym powiecie: na naradzie strażackiej.

Strażacy OSP przekazali Kierownictwu Komendy swoje spostrzeżenia, a brygadier Andrzej Bartkowiak obiecał wziąć je pod uwagę, szczególnie w kontekście zmian w finansowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych.

W spotkaniu wzięli udział także: Ryszard Papierkowski - działacz OSP Smulsko i radny powiatowy, Tadeusz Wawrzyniak - prezes OSP Tuliszków, Bohdan Radecki - działacz OSP Tuliszków i radny powiatowy, Czesław Pawlak - działacz OSP Grąbków oraz Piotr Szalewski - prezes OSP Kowale Pańskie.