20 czerwca był wyjątkowym dniem dla społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej.

W placówce – za sprawą konkursu wiedzy o Sejmie pod patronatem marszałka Marka Kuchcińskiego, połączonego z wykładem nt. historii izby niższej polskiego parlamentu i procesu legislacyjnego – gościli pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Sejmu RP oraz poseł Ryszard Bartosik.   

60 uczniów rozwiązało test, na podstawie wyników którego wyłoniono laureatów: Patrycję Pawicką, Szymona Strycharczyka i Mateusza Wodzińskiego. Zwycięzcy zostali nagrodzeni m.in. odtwarzaczami MP4, a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki oraz dyplomy.

Na koniec spotkania szczególne podziękowania zostały skierowane na ręce dyrektora Marka Milczarka, wraz z gronem pedagogicznym szkoły.