25.05 odbyła się XXI sesja Rady Gm. Turek, a na jej obrady został zaproszony poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, m.in. w celu przedstawienia informacji o swoich działaniach.

 

Jak nadmieniono na sesji, do priorytetów Posła należą: dobra współpraca z samorządowcami, sprawna realizacja programu Rodzina 500+ oraz  prace legislacyjne, w bieżącym czasie głównie nad nowelizacjami - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.