Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych przedstawił Izbie poseł Ryszard Bartosik (PiS). W debacie, wypowiadając się w imieniu Klubu PiS, wyjaśnił, że potrzeba zmian w organizacji Rady wynika z tego, iż w dotychczasowym składzie jej działanie było mało efektywne. Poseł zwrócił uwagę, że wskazują na to także raporty Najwyższej Izby Kontroli z poprzednich lat.

 

Źródło: Kronika Sejmowa, nr 13