Z racji znajomości problemów rolnictwa - własne gospodarstwo rolne - przystąpiłem do pracy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi.

Do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

To w kwestii rolnictwa zabrałem głos po raz pierwszy apelujac o to, aby zapisy zawarte w tym programie, dotyczące ubezpieczeń rolniczych były realizowane, ponieważ ubezpieczenia rolnicze w tej formie rolnikom po prostu się należą i wszelkie głosy przeciwko tym ubezpieczeniom są nieuprawnione. Proszę bardzo, aby ten program dotyczący ubezpieczeń rolniczych, KRUS-u był realizowany. Przypomniałem jednocześnie, ze problem dopłat bezpośrednich nie jest zamknięty, ponieważ nie nastąpiło zrównanie dopłat z tzw. krajami starej unii.